Trước hết cần khẳng định: Sổ đỏ, sổ hồng gọi chung là "Giấy chứng nhận" ko phải là tài sản.

"Giấy chứng nhận" chỉ là giấy tờ ghi nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất chứ ko phải là tài sản hay nói cách khác là nếu mất "Giấy chứng nhận" thì chỉ mất giấy tờ ghi nhận quyền tài sản chứ ko mất tài sản và quyền sử dụng.

Trường hợp "Giấy chứng nhận" bị hư hỏng hay là bị mất thì bạn vẫn sẽ được cấp lại "Giấy chứng nhận" mới.

Mất sổ đỏ có nguy hiểm không?

Mất sổ đỏ thì ko quá nguy hiểm vì người khác sẽ ko được chuyển nhượng, tặng cho tài sản mặc dù đang giữ sổ đỏ tên bạn.

Việc chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp chỉ được thực hiện bởi chính người sử dụng đất hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự.

Sổ đỏ bị người khác lấy cắp mang đi cầm cố, thế chấp để vay một khoản tiền thì bản chất đó là hợp đồng thế chấp tài sản tuy nhiên kẻ trộm ko thể bê nguyên mảnh đất hay căn nhà mang đi cầm cố, chỉ có chủ sở hữu tài sản mới thực hiện đc.

Thế nên là khó có nơi nào cho kẻ trộm thế chấp tài sản đó, và nếu có đi nữa thì khi điều tra ra được người lấy hay là nơi nhận thế chấp sổ đỏ thì bạn có thể khiếu nại yêu cầu tòa án tuyên giao dịch giữa kẻ trộm và người nhận thế chấp là vô hiệu, hai bên phải trả lại cho nhau những gì đã nhận và thế là sổ đỏ của bạn sẽ lại về tay bạn thôi.

0899.288.820
Lê Minh Land
Lê Minh Land