Tìm kiếm sản phẩm

19/07/2021

Căn hộ Double Key Sun Marina Town Hạ Long
Giá khoảng: 4,0 - 6,0 tỷ

Xem thêm

 • Diện tích thông thủy: 75 m2

19/07/2021

Căn hộ Studio Sun Marina Town Hạ Long
Giá khoảng: 2,2 - 2,7 tỷ

Xem thêm

 • Diện tích thông thủy: 36 m2

19/07/2021

Căn hộ 3B Sun Marina Town Hạ Long
Giá khoảng: 7,5 - 9,0 tỷ

Xem thêm

 • Diện tích thông thủy: 100 m2

19/07/2021

Căn hộ 2B Sun Marina Town Hạ Long
Giá khoảng: 3,7 - 7,0 tỷ

Xem thêm

 • Diện tích thông thủy: 70 m2

 • Diện tích tim tường: 70 m2

15/07/2021

Căn hộ 1B Sun Marina Town Hạ Long
Giá khoảng: 3,0 - 5,0 tỷ

Xem thêm

 • Diện tích thông thủy: 46 m2

30/06/2021

CĂN HỘ LOẠI A - 3 PN MINATO RESIDENCE
Giá khoảng: 4,7 tỷ

Xem thêm

 • Diện tích thông thủy: 111 m2

 • Diện tích tim tường: 115 m2

07/06/2021

CĂN HỘ 3 PN HOÀNG HUY COMMERCE
Giá khoảng: 2,8 tỷ

Xem thêm

 • Diện tích thông thủy: 77 m2

 • Diện tích tim tường: 83 m2

07/06/2021

CĂN HỘ 2,5 PHÒNG NGỦ HOÀNG HUY COMMERCE
Giá khoảng: 2,5 tỷ

Xem thêm

 • Diện tích thông thủy: 71 m2

 • Diện tích tim tường: 77 m2

07/06/2021

Căn hộ loại C - 1 PN The Minato Residence
Giá khoảng: 2 tỷ

Xem thêm

 • Diện tích thông thủy: 51 m2

 • Diện tích tim tường: 44 m2

07/06/2021

CĂN HỘ 2 PN HOÀNG HUY COMMERCE
Giá khoảng: 2,1 tỷ

Xem thêm

 • Diện tích thông thủy: 64 m2

 • Diện tích tim tường: 70 m2

07/06/2021

CĂN HỘ LOẠI B - 2 PN MINATO RESIDENCE
Giá khoảng: 3,4 tỷ

Xem thêm

 • Diện tích thông thủy: 76 m2

 • Diện tích tim tường: 84 m2

07/06/2021

CĂN HỘ 1,5 PHÒNG NGỦ HOÀNG HUY COMMERCE
Giá khoảng: 1,7 tỷ

Xem thêm

 • Diện tích thông thủy: 45 m2

 • Diện tích tim tường: 48 m2

0899.288.820
Lê Minh Land
Lê Minh Land